top of page

BURNOUT​

Ik vraag jou,

wat zou je doen, als er nooit meer een morgen zou zijn?

Zou je hart zich weer vullen met vuur......!!!

Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van een burnout!

Personal Coaching is therapie 1 op 1

Het kan je overkomen: je beseft plotseling dat je in zekere zin bent uitgekeken op het leven dat je leidt.

Er ontbreekt iets, energie, plezier en inspiratie lijken ver weg.

Je kijkt terug. Waarom is het zo gelopen? Hoe ben ik in deze situatie verzeild geraakt? Misschien kom je tot de ontdekking dat wat eerst de goede weg leek toch niet bij je past. De verwachtingen die je had zijn niet uitgekomen.

Dan is nu de tijd gekomen dat wij samen gaan werken om jouw verlangen tot uiting te laten komen. 

Sterf niet met de muziek nog steeds in je.

Met mij als therapeut en vertrouwenspersoon leer je:

  • Oude patronen en belemmerende overtuigingen loslaten.
  • Sociale angsten loslaten en assertief voor jezelf opkomen.
  • Omgaan met faalangst, onzekerheden en tegenslagen.
  • De meest gezonde balans vinden tussen werk en privé.
  • De oorzaken van je burnout loslaten en energie opbouwen.
  • Niet meer richten op problemen maar op kansen en mogelijkheden.
  • Persoonlijke kracht, doel gerichtheid en motivatie verbeteren.

DAAROM ZIJN JOUW KEUZES VAN VITAAL BELANG

INVESTEER IN JEZELF WANT JIJ BENT HET WAARD!!

BURNOUT​

Wat is er dan nodig?

Als eerste het besef dat je mag investeren in jezelf en het ook aan jezelf verplicht bent om eindelijk jezelf serieus te nemen.

Jij bent het allerbelangrijkste op deze wereld. 

Sterf niet met de muziek nog in je.

Vraag jezelf niet af op je sterfbed,...

"Heb ik het leven geleid dat ik wilde leiden of heb ik het leven geleid dat een ander van mij verwachtte?"

Wat er dan nodig is, is van mens tot mens verschillend.

Het vraagt inzicht in je eigen gevoelens en gedachten om een nieuwe weg (wegen) te zoeken.

Als dat niet wordt erkend en begrepen, is de kans op een herhaling van oude problemen erg groot. 

Het is belangrijk om op twee niveaus te groeien.

Niveau 1:

Leer jezelf kennen.

Jijzelf bent heer en meester over je gevoelens en gedachten. 

Niemand anders.

Als jij jezelf niet kent met al je talenten en beperkingen, dan zal een ander je steeds vertellen wat jij moet kunnen en hoe jij moet denken en handelen.

Niveau 2:

Leer de buitenwereld begrijpen.

Jijzelf staat in directe relatie met de wereld om je heen.

Daar reageer je op, daar ontleen je gedachten en gevoelens aan.

Door datgene wat op je af komt, wordt jouw dagelijkse leven bepaald.

Het hele leven is een uitwisseling van binnenwereld naar buitenwereld en omgekeerd.

Heen en weer in een eindeloos proces zo lang je leeft.

Alleen de keuzes die je maakt kunnen dat proces beïnvloeden.

DAAROM ZIJN JOUW KEUZES VAN VITAAL BELANG

INVESTEER IN JEZELF WANT JIJ BENT HET WAARD!!

DAAROM ZIJN JOUW KEUZES VAN VITAAL BELANG

INVESTEER IN JEZELF WANT JIJ BENT HET WAARD!!

BURNOUT​​

Wat is belangrijk tijdens de therapie

Je bent geestelijk en lichamelijk uitgeput. Je voelt je lusteloos en je wordt daar niet blijer van.

Lusteloosheid

Uitgeput gevoel

Slaapproblemen

Laag gevoel van eigenwaarde

Concentratie- en geheugenproblemen

Bij een burnout werken we eerst aan het energieniveau. Omdat mensen met een burnout wel willen maar niet meer kunnen.

Ik maak ook gebruik van een holistische aanpak omdat je denken en voelen weer in balans gebracht moeten worden.

We gaan de oorzaak van een burnout aanpakken en niet alleen de burnout zelf.

Een voorbeeld: "Door veel te sporten, kom je uit je burnout". Gedeeltelijk is dit waar. Je zorgt ervoor dat je lichaam endorfine aanmaakt. Als je dit een aantal weken tot maanden volhoudt, keer je de chemische processen in je lichaam weer om naar het positieve. Alleen, je hebt dan alleen de lichamelijke overbelasting aangepakt en niet de oorzaak van je burnout. Deze liggen op het mentale vlak.

...om de oorzaak weg te nemen, moet je de diepte in.

Ik zie dat steeds meer mensen een tweede of derde burnout krijgen. Ze zijn in behandeling geweest waarbij niet de oorzaak is aangepakt. 

Jouw overtuigingen leiden tot het gedrag waardoor je een burnout krijgt. En ja, dit kun je niet zelf oplossen. Daarvoor heb je een gespecialiseerde hulpverlener nodig, die je de spiegel durft voor te houden. Die verder gaat dan alleen analyseren wat er met je aan de hand is. Die je inzicht geeft in wie je bent en je patronen bloot legt. Die je verstand en je gevoel op 1 lijn weet te brengen. Die dus doordringt tot jouw kern, waar je overtuigingen liggen opgeslagen. Want alleen dan kun je tot verandering komen. 

DAAROM ZIJN JOUW KEUZES VAN VITAAL BELANG

INVESTEER IN JEZELF WANT JIJ BENT HET WAARD!!

bottom of page