top of page

Pubers

In de vele jaren dat ik met pubers werk is mij 1 ding duidelijk geworden. De leerling/jongeren moet jou vertrouwen en dat kan alleen wanneer jij oprecht begaan bent met de leerling en oprecht jouw hart openstelt. Je durft te stappen in de wereld van de jongeren en je eigen wereldbeeld opzij te zetten. Zonder vooroordeel te luisteren en te achterhalen vanuit welk referentie kader de leerling/jongeren denkt en handelt.

Jongeren vertellen in de relatie tot behoeften aan zorg zeer veel over de school. Wanneer jongeren over de school vertellen, hebben ze het over het contact met leeftijdgenoten, de vervreemding tussen school en leraren, weinig ruimte voor discussie en overleg, de hoeveelheid en de betekenis van huiswerk, het niet begrijpen van lessen en huiswerk, keuzes maken en beslissingen nemen, pesten en gepest worden, de betekenis van de leerkracht en de begeleiding die zij van leerkrachten of andere onderwijsbetrokkenen krijgen. Wanneer jongeren het specifiek over begeleiding hebben, wordt begeleiding ook omschreven in termen van "aanwezig zijn". 

Stap in de wereld van een puber

Door jongeren wordt ondersteuning gevraagd, in termen van persoonlijke aandacht en niet altijd in termen van actieve tussenkomst. Begeleiding in termen van "aanwezig zijn" houdt voor jongeren in: met leerkrachten kunnen praten, gerespecteerd worden in hun privacy en persoonlijke zaken niet prijs hoeven te geven, leerkrachten kunnen vertrouwen (d.w.z. niet door vertellen of roddelen), begrip opbrengen voor hun situatie en het zien wanneer er iets aan de hand is. Een begeleidingsinterventie kan hele negatieve effecten hebben.

Bijv. situaties waarin jongeren gepest worden kunnen het probleem niet altijd oplossen en kunnen in de beleving van de jongere een ongewenst effect hebben: de pestkoppen worden boos, pesten nog meer omdat de gepeste aangeeft dat hij of zij de situatie niet alleen aankan. Tegelijkertijd wordt van volwassenen wel gevraagd dat zij zien dat er gepest wordt, vragen wat er scheelt en ermee bezig zijn. 

De vaststelling dat begeleidingsinterventies niet per definitie welzijnsverhogend zijn, houdt tevens in dat begeleidingsinterventies "taboeruimtes" kunnen scheppen. Bijv. jongeren geven niet alles aan de ouders prijs of durven er op school niet voor uit te komen dat zij "iets niet weten wat ze eigenlijk horen te weten". Het gaat om gedrag in situaties waarvan jongeren zich bewust zijn dat het afwijkt van het door ouders en leerkrachten verwachte gedragspatroon. 

Dit kan betekenen dat er een spanningsverhouding bestaat tussen het benadrukken van gewenst gedrag enerzijds en het willen openhouden van de communicatie met kinderen en jongeren anderzijds. In deze spanningsverhouding zit mogelijks een risico besloten dat sommige situaties moeilijk bespreekbaar worden naarmate het ongewenst karakter ervan wordt benadrukt

Ik als vertrouwenspersoon heb de ervaring om deze leerlingen weer structuur, kader, regels en persoonlijke aandacht te geven. Daarvoor zijn geen trucjes nodig maar goed kunnen luisteren en oprecht begaan zijn met de leerling zelf, weten wanneer je wel en niet moet reageren.

Belangrijk is ook dat je weet hoe je moet reageren naar een jongeren en hoe je verbinding maakt met zijn of haar wereld. 

Voor meer informatie kunt u altijd contact met mij opnemen. 

bottom of page