top of page

JE BENT WAT JE DENKT

Je bent wat je denkt, gedachten bepalen je gevoel en je gedrag.

Dagelijks ervaren onze hersenen 60.000 gedachten en verwerkt het brein ontelbare hoeveelheden informatie over bijvoorbeeld waarneming beweging en denkprocessen.

Ons denken is niet zo logisch, nuchter of rationeel als we vaak denken.

Onderzoek heeft aangetoond dat we vaak op een systematische en voorspellende wijze denkfouten maken.

Onze redeneringen steunen niet zozeer op de regels van logica, als wel op eenvoudige denkstrategieën die leiden tot vooroordelen, illusies en beperkte overtuigingen.

WAARAAN DENKEN WE VOORAL?

40% over dingen die nooit zullen gebeuren.

30% over dingen die al gebeurd zijn.

22% over dingen die het tobben niet waard zijn.

4% over dingen waaraan je wel iets kunt doen.

Als je kijkt naar succesvolle mensen dan blijkt dat slechts 4% van die mensen maar liefst 96% van alle rijkdom bezit. Hoe doen zij dat?

De kracht van je brein gebruiken om de dingen te denken die je voorspoed brengen. In het kort komt het er op neer dat wij in ons leven juist datgene creëren wat we ons kunnen voorstellen. Daar zit een gevaarlijke valkuil. Meestal stellen we ons namelijk voor wat we willen vermijden of erger, wat voor rampen er zouden kunnen gebeuren als... Doelstellingen en intenties blijven vaag en krijgen veel minder aandacht, dan het crisis- en doemdenken. Gelukkig zijn er ook "neurologische spieren"van optimisme die we kunnen ontwikkelen en trainen zodat ze sterker zullen worden. 

Ik werk vanuit de veronderstelling dat jouw overtuiging je gedrag bepaalt en dat die overtuiging een keuze is. Ik ontwikkel samen met jou, jouw persoonlijke succes-denk strategie waarmee we in staat zijn om jouw belemmeringen en beperkingen op te heffen en doelen te verwezenlijken. Pragmatisch en doeltreffend.

Op persoonlijk niveau is een crisis vaak de aanleiding om op een andere manier naar iets te kijken.

De innerlijke leegte wordt te groot en de levensvreugde dooft.

bottom of page